Al generaties lang is ‘De Oude Werf’ in het bezit van de familie Harting. Tot het einde van de jaren ’60 van de vorige eeuw werden er achtereenvolgens: fruit, bomen en bloemen geteeld. Door veranderende marktomstandigheden is toen geleidelijk de overstap naar de watersport gemaakt, er kwam meer vraag naar recreatie op het water en dit was er voldoende beschikbaar op De Westeinder Plassen (het grootste aaneengesloten binnenwater van de Randstad).

Familieleden van de familie Harting hebben overigens zelf meegeholpen met het uitgraven van deze plassen, zoals is af te leiden uit een oude concessie voor de winning van turf, lang geleden verleend door het Hoogheemraadschap van Rijnland. Slechts de huidige botenloods herinnert nog aan het kwekers verleden.