Wat biedt ‘De Oude Werf’ u?
Naast 28 recreatiearken zijn er ruim 80 ligplaatsen voor boten van 4 tot 10 meter lengte. Er is een toiletgebouw met douches en er zijn voldoende parkeerplaatsen. Voor kleine boten van havenklanten is er een trailerhelling. Met de in 2012 geplaatste kraan kunnen schepen tot maximaal 5 ton uit het water worden gehaald voor winterberging of onderhoudswerkzaamheden. Uw boot kan naar keuze overwinteren in de botenloods, op het parkeerterrein of in het water. Het spreekt voor zich dat werkzaamheden uitsluitend mogen worden verricht met het in acht nemen van de daarvoor geldende veiligheids- en milieubepalingen.